Drukuj
bele słomy

Wykaz sołtysów w kadencji 2018-2023

LP.

WIEŚ SOŁECTWA

IMIĘ I NAZWISKO SOLTYSA

NUMER TEL.

1

BIELSZCZYZNA

Łukasz Janiuk

530-858-632

2

BOREK

Kamila Plis

533-222-171

3

BORYSÓWKA

Tichoniuk Wiesław

795-610-803

4

CHYTRA

Gierman Bazyli

511-983-875

5

CZYŻYKI

Iwaniuk Tomasz

514-049-490

6

DUBICZE OSOCZNE

Golonko Barbara

601-285-390

7

DUBINY

Sacharczuk Grażyna

509-610-077

8

KOTÓWKA

Siegień Paulina

666-845-231

9

LIPINY

Bołtromiuk Olimpia

512-018-104

10

MOCHNATE

Golonko Michał

798-473-852

11

NOWOBEREZOWO

Martyniuk Damian

519-821-224

12

NOWOKORNNO

Grygoruk Jarosław

600-889-551

13

NOWOSADY

Kojło Jan

502-743-676

14

ORZESZKOWO

Miszczuk Anatoli

608-652-591

15

PASIECZNIKI DUŻE

Kraśko Adam

692-305-625

16

POSTOŁOWO

Daniluk Agnieszka

664-157-020

17

PUCISKA

Michalczuk Jarosław

85 683-26-35,

505-364-638

18

PROGALE

Borowik Mirosław

515-234-850

19

RZEPISKA

Sajewicz Jan

518-960-569

20

STARE BEREZOWO

Pietruczuk Iwona

661-065-324

21

TRYWIEŻA

Nesteruk Michał

698-433-957

22

WASILKOWO

Niczyporuk- Szyło Raisa

697-075-445

23

WYGODA

Zieniuk Sławomir

696-931-991

24

ŁOZICE

Giercun Mirosława

85 685-30-00

25

TOPIŁO

Sawczuk Nina

85 685-31-84,

785-225-981