Drukuj

Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze śmiercią Pana Jana Olszewskiego – Premiera Polski w latach 1991 – 1992.

DZ.U 2019 poz280