Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zaprasza na spotkanie literacko-muzyczne z cyklu „Cyrylicą pisane”. Gościem będzie Jauhien Sierhienia- członek związku pisarzy i poetów białoruskich, honorowy członek Stowarzyszenia „Wspólny Cel” oraz uczestnik programu „Malowane piórem”

Oprawa muzyczna spotkania: Juraś Jermakowicz (muzyk) oraz Uładzimir Bruj (prozaik)

Spotkanie odbędzie się

25 X 2019 o godz. 12.00, w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce,

26 X 2019 o godz. 15.00 w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42

 

Spotkanie w ramach cyklu „cyrylicą pisane” realizowane jest z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Літаратурна-музычнyю  сустрэчy з цыклю »Кірыліцай пісанае”. Госьцям будзе Яўген Сергеня - Сябра cаюза беларускіх пісьменнікаў, ганаровы член асацыяцыі "Агульная мэта" і ўдзельнік праграмы "Намаляваны пяром"

Музычная пастаноўка  сустрэчы: Юрась Ермаковіч (музык), Уладзімір Бруй (празаік)

25.10.2019, г. 12:00 Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы

26.10.2019 г. 15:00 Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы

 

plakat sierhienia