Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów pragnie serdecznie podziękować Pani Wójt za wzięcie udziału w zgromadzeniu pod hasłem: "Jeszcze Polska nie zginęła - prawda i normalność"

Mieszkańcy wsi Fermy Dubińskiej składają serdeczne podziękowanie Panu Jarosławowi Kot, całej Radzie Gminy Hajnówka oraz pani Wójt Lucynie Smoktunowicz