30 maja 2019 roku odbył się Dzień Języków w naszej szkole, którymi organizatorkami były pani Monika Kondratiuk i pani Jolanta Grygoruk. W organizacje tego dnia byli również włączeni uczniowie klasy 7.

Tego dnia na przerwach rozwiązywaliśmy zadania przygotowane przez panią Monikę Kondratiuk dotyczące języka angielskiego. Mogliśmy skosztować również tradycyjnych rosyjskich potraw przygotowanych przez uczennice z klasy 7 i ich mamy. Ponadto odpowiadaliśmy na pytania o Rosji przygotowane przez panią Jolantę Grygoruk.