Wójt Gminy Hajnówka, wychodząc w kierunku potrzeb rodziców (w związku z wcześniejszym wykorzystaniem przez nich świadczeń urlopowych i opiekuńczych w czasie zamknięcia oddziałów przedszkolnych na terenie gminy), w uzgodnieniu z dyrektorami postanowiła, iż w/w oddziały będą otwarte od 29.06.2020r. do  21.08.2020r.

 

Rekrutacja do grupy wakacyjnej rozpocznie się w dniu 15 czerwca br.

Rodzice/opiekunowie prawni dokonują zapisu dziecka na grupę wakacyjną u dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach .

Przy zapisie dziecka, rodzice/opiekunowie prawni składają wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka na grupę wakacyjną. Wniosek do pobrania znajduje się w załączniku, a także  na stronie internetowej SP w Dubinach www.zsdubiny.edupage.org

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców .

W czasie pracy grupy wakacyjnej opieka nad dziećmi będzie sprawowana w grupach liczących do 16, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, maksymalnie do 18 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie będzie mniejsza niż 3 m ² na 1 dziecko i każdego opiekuna, z zachowaniem wszelkich procedur wprowadzonych w związku z pandemią

 

Dokumenty należy złożyć najpóźniej do dnia 19.06.2020r. (można przesłać je na pocztę mailową szkoły).

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do GRUPY WAKACYJNEJ w roku szkolnym 2019/2020