W marcu w Pracowni Orange w Dubinach odbyły się bezpłatne warsztaty programowania Scratch i Arduino. Zajęcia poprowadził Pan Krzysztof Cybulski z Fundacji Młodego Hakera, który jest doświadczonym trenerem warsztatów artystyczno - technologicznych. Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu Fundacji Orange.

Pierwsza cześć zajęć obejmowała zasady programowania w Scratchu, tworzenie swojego „duszka”, sterowanie nim. W drugiej części uczestnicy zapoznali się z działaniem płytki Arduino. Przy pomocy siłowników udało się uruchomić „rękę”, która grała w popularną grę „papier, kamień, nożyce”.

Arduino jest platformą programistyczną, w oparciu o którą możemy pisać programy i budować wymyślone przez siebie urządzenia. Do wejść w płytce Arduino możemy podłączyć różne czujniki: odległości, natężenia światła, nacisku; do wyjść – diody led, silniki, serwomechanizmy.

Dziękujemy Panu Stefanowi Bedkowskiemu za wsparcie w przeprowadzeniu warsztatów.

M.Majewska-Iwaniuk

 

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
w ramach obchodów jubileuszowych,
Punkt Przedszkolny „Kraina Radosnych Maluchów”
przy Szkole Podstawowej w Dubinach
serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do udziału
w I  Konkursie Plastycznym  pt.
„Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny”
pod patronatem Wójt Gminy Hajnówka
Lucyny Smoktunowicz

Celem konkursu jest:

 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • wspomaganie rozwoju społeczno-patriotycznego dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych
 • budowanie wrażliwości na piękno ojczystej przyrody, szacunku do symboli narodowych,  tradycji i kultury polskiej
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych dzieci
 • pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci

Organizator konkursu:

Punkt Przedszkolny „Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach 

ul. Główna 1 B

17-200 Hajnówka

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3 – 4-letnie  oraz 5 – 6-letnie.
 • Tematem pracy jest szeroko pojęta Polska - nasza ojczyzna oraz symbole narodowe.
 • Technika wykonania prac – płaska, dowolna (bez materiałów sypkich).
 • Format A3 lub A4.
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę:
 1. imię i nazwisko, wiek autora pracy,
 2. nazwa i dokładny adres placówki wraz z numerem telefonu,
 3. e-mail placówki
 4. imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca,
 5. podpisane przez rodzica oświadczenie
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora (art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i pokrewnych. Dz. U. z 1994r Nr 24 poz.83), publikacji tych prac na stronie internetowej przedszkola oraz podczas wystawy prac w naszej placówce oraz poza nią. Nadesłane prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora konkursu.  
 • Wystawa prac konkursowych zostanie zaprezentowana również podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 03.06.2018r. oraz imprez organizowanych przez Gminę Hajnówka.
 • Każde przedszkole biorące udział w konkursie może przesłać max 6 prace.
 • Prace konkursowe będą oceniane przez niezależną Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.
 • Komisja Konkursowa, oceniając prace, weźmie pod uwagę następujące kryteria:
  samodzielność wykonania pracy, zgodność z tematem, oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość.
 • W konkursie przyznane zostaną: I, II i III miejsce w kategorii dzieci 3 - 4-letnich oraz I, II i III miejsce w kategorii dzieci 5 - 6-letnich, a także wyróżnienia.
 • Dyplomy i upominki dla zwycięzców oraz podziękowania dla opiekunów nagrodzonych dzieci zostaną przesłane pocztą lub dostarczone osobiście.
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie a nauczyciele podziękowania w wersji elektronicznej.

Prace należy przesyłać pocztą w terminie do 24 kwietnia 2018 r. na adres:

Punkt Przedszkolny „Kraina Radosnych Maluchów”

przy Szkole Podstawowej w Dubinach

ul. Główna 1 B

17-200 Hajnówka

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

 • Nadsyłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i nauczyciela na potrzeby wyżej wymienionego konkursu. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.
   
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca maja 2018 r.

Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs:

Henryka Blicharz, Dorota Kiersnowska

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy, życzymy wielu ciekawych pomysłów!
 

Załączniki

Metryczka:

 1. Imię i nazwisko autora....................................................................
 2. Wiek................
 3. Nazwa przedszkola/szkoły……………….........................................
 4. Adres i telefon przedszkola/szkoły....................................................
 5. 5.E-mail:.................................................................................................
 6. Imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego została wykonana praca…………………………………………

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na publikacje na wystawach pokonkursowych w placówce i poza nią  pracy mojego dziecka zgłoszonej do konkursu plastycznego „Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny”. W związku z wymogiem umieszczenia danych osobowych mojego dziecka w postępowaniu konkursowym oraz ewentualną publikacją pracy zgłoszonej do konkursu - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926) - wyrażam zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i zrealizowania jego celów i treści określonych w regulaminie.

Data                                      podpis rodzica

…………………………..        …………………………………

Serdecznie zapraszamy Dzieci wraz z Rodzicami na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 20 marca 2018r. od godz. 13.00 do 15.00 w Szkole Podstawowej w Dubinach.
16.00 – spotkanie z wychowawcą

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Dubinach

Szkoła Podstawowa w Dubinach
ul. Główna 1B, 17-200 Hajnówka
Tel: 85 682 46 31

Zaproszenie1

Od listopada w Pracowni Orange w Dubinach odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży Majsterkowicze 2.0, w ramach projektu   #SUPERKODERZY Fundacji Orange, na który otrzymaliśmy grant. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy byli bardzo zmotywowani, zaangażowani, a dowodem na to jest 100% obecność na zajęciach. W ramach zajęć uczestnicy konstruowali LofiRoboty, którymi można było sterować przy  pomocy wgranej aplikacji do telefonu komórkowego lub tabletu. Dodatkowo mogli zapoznać się z podstawą programowania w scratchu oraz zdobyć wiedzę teoretyczną dotyczącą robotów, czujników. Na jednych z zajęć gościliśmy pasjonata nowych technologii i programowania -  Pana Stefana Bedkowskiego, który poprowadził zajęcia dotyczące scratcha.   Fundacja Orange dostrzegła nasze zaangażowanie w projekcie i już 17 marca będziemy gościć specjalistów z Fundacji Młodego Hakera, którzy poprowadzą zajęcia programowania w  scratchu.

 

Konferencja dla nauczycieli klas 0-III oraz przedszkoli na temat aktywnych metod dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów znajdują się w komunikacie poniżej.


KOMUNIKAT

II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

„Wzmacniacz Nauczanki”

Poznań, 15-16 marca 2018 r.

Pragniemy zaprosić Państwa na 2. już konferencję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”. Korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń podpartych wieloletnią współpracą ze środowiskiem edukacyjnym proponujemy Państwu bogaty, rozwijający program, podnoszący standardy nauczania w placówkach oświatowych. Chcemy pokazać możliwości jakie dają aktywne formy nauczania, opierające się na pedagogice przygody. Pragniemy pokazać nauczycielom, że proces dydaktyczny nie musi odbywać się w szkolnej ławce – najbardziej naturalne formy bazują na doświadczeniu, przeżywaniu, dociekaniu, eksperymentowaniu. Aby dobrze wykorzystać możliwości jakie daje nam naturalny rozwój dziecka należy jednak dowiedzieć się jak konstruować zajęcia, aby zabawa stała się efektywną nauką.

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo:

 • jak skutecznie uczyć matematyki, wykorzystując własne, bezkosztowe pomoce dydaktyczne,
 • jak oswajać dzieci z ortografią bazując na wartościowych lekturach i metodzie czytania wrażeniowego,
 • jak kreatywnie prowadzić edukację geograficzną i konstruować proste gry terenowe dla klasy,
 • jak efektywnie nauczać przedmiotów przyrodniczych, wykorzystując metodę eksperymentu,
 • jak sprawić, aby nauka muzyki nie ograniczała się do poznawania piosenek – metoda Batii Strauss,
 • jak prowadzić lekcje wychowania fizycznego w klasach 0-III, ucząc innych kompetencji kluczowych,
 • jak komunikować się z rodzicami i budować klasowy zespół wsparcia,
 • jak radzić sobie z zaburzeniami integracji sensorycznej i dzieci,
 • jak odkryć w sobie pokłady kreatywności i stać się twórczym nauczycielem.

Program konferencji to dwa dni pełne kreatywnych wykładów, pokazów, spotkań autorskich oraz aktywnych warsztatów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia.

 

15 marca 2018 r. (czwartek)

I Jak skutecznie komunikować się z rodzicami, czyli nie taki wilk straszny
Dowiedz się jak sprytnie i skutecznie zbudować klasowy zespół wsparcia, dzięki któremu wykorzystasz naturalny potencjał rodzicielski i zrealizujesz odważne pomysły.

II UCZYĆ HISTORII I GEOGRAFII POPRZEZ OPOWIEŚCI UKRYTE W KSIĄŻKACH?
Spotkaj prawdziwych pasjonatów podróżowania, którzy niejedno widzieli i zarażą Twoich uczniów miłością do małych i wielkich historii oraz odkrywania tajemnic świata.

III JAK ODCZAROWAĆ ORTOGRAFIĘ I PRACOWAĆ Z LEKTURAMI?
Ortografia śni się Twoim uczniom po nocach jako senny koszmar? Mamy na to sprawdzone patenty, które oswoją zasady poprawnej pisowni wykorzystując do tego fascynujące szkolne lektury.

IV JAK UCZYĆ PRZYRODY I ODKRYWAĆ TO, CO NIEZNANE?
Albo jak uczyć przyrody nie korzystając z podręcznika, tylko zatrudniając do tego… przyrodę! Zdradzamy przepisy na fascynujące obserwacje, eksperymenty i doświadczenia.

V JAK UCZYNIĆ Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SPRZYMIERZEŃCA NAUCZYCIELA?
Dowiedz się jak uczyć motoryki małej i dużej oraz wykorzystywać elementy tańca, ruchu, plastyki w pracy z wymagającymi uczniami.

VI JAK SKONSTRUOWAĆ SKUTECZNĄ GRĘ TERENOWĄ DLA KLASY?
Wyjdźcie poza szkolne ławki i uczcie się kompetencji kluczowych w najlepszej formie – w działaniu. UWAGA! Tylko u nas gra terenowa dla nauczanek z prawdziwego zdarzenia!

VII SPOSÓB NA PRZERWĘ
Muzyczne przerywniki, gry, zabawy i pląsy z całego świata, dzięki którym wyciszysz klasę lub przeciwnie – dodasz energii do wspólnego działania.

Wieczorem: Wielka rozgrywka! Zapraszamy nauczani na prawdziwą grę miejską, podczas której poznają poznańskie legendy, a gotowy scenariusz wykorzystają w swojej klasie.

 

16 marca 2018 r. (piątek)

Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty (każdy uczestnik bierze udział we wszystkich warsztatach)

KOLOROWA MATEMATYKA
Poznajcie całkiem nowe pomoce dydaktyczne, które wykonacie z tego, co macie pod ręką. Zaczarujcie Waszych uczniów matematyką poprzez gry i zabawy.

PODRÓŻ DO ŚWIATA BATII STRAUSS
Nauczcie się jak zanurzyć się z dziećmi w świecie dźwięków i rytmów i jak sprawić, żeby każde dziecko mogło stać się małym muzykiem i… melomanem.

JAK WYKORZYSTAĆ PLASTYKĘ I MUZYKĘ DO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Złap sprytne sposoby jak pomagać dzieciom w poznawaniu świata i nauce, rozwoju motoryki małej i dużej poprzez pobudzanie wszystkich zmysłów.

JAK UCZYĆ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO?
Dowiedz się jak podczas lekcji wychowania fizycznego, w ruchu i zabawie „przemycać” treści z innych przedmiotów. I to bez żadnego skomplikowanego sprzętu.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie
www.wzmacniacznauczanki.pl

 

 

Z wyrazami szacunku,
Maria Winiarska
Organizator konferencji

Agencja Pracy Twórczej
ul. Żuławska 10
60-412 Poznań
Tel.: 61 847 11 34
Faks: 61 847 11 35