19 maja 2019r. już po raz VII w historii naszej szkoły spotkaliśmy się na pikniku rodzinnym. Tym razem odbył się on na terenie Nadleśnictwa Hajnówka. Mimo pochmurnej pogody wzięło w nim udział ponad 200 osób - dzieci, rodziców  nauczycieli i zaproszonych gości.

         Pierwszym punktem programu było wystąpienie pani dyrektor - mgr Aliny Ginszt, która powitała, a następnie zaprosiła rodziców i dzieci na  przejazd kolejką wąskotorową w głąb Puszczy Białowieskiej. Była to niesamowita atrakcja, która na twarzach  podróżnych, tych małych i dużych, wywołała wiele uśmiechów.  W trakcie postoju wszyscy uczestnicy odbyli wędrówkę kładką edukacyjną i podziwiali faunę i florę dziewiczego lasu.  Po powrocie na teren Nadleśnictwa na uczestników pikniku czekało już rozpalone ognisko, na którym każdy mógł samodzielnie upiec sobie kiełbaskę. Panie kucharki przygotowały też pyszny bigos. Następnie przed uczestnikami  pikniku zaprezentowały się dzieci ze szkolnego zespołu Zumby, które zatańczyły trzy tańce, porywając  innych do wspólnej zabawy. Atrakcjom nie było końca! Zorganizowano między innymi przeciąganie liny, grę w palanta, a także w ringo. Wszyscy wygrani otrzymywali drobne upominki.

        Dzięki uprzejmości Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białowieży oraz Komendantów: Powiatowej Komendy Policji i Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce dzieci miały możliwość obejrzenia pojazdów, którymi na co dzień posługują się pracownicy wyżej wymienionych służb.   Zapoznały się też ze specyfiką wykonywanej przez nich pracy.  Wszyscy chętni mogli wsiąść do wozu strażackiego, odpalić syrenę i założyć kask, oraz obejrzeć wyposażenie  pojazdów Policji czy Straży Granicznej. Piknik zakończył się około godziny 14.00. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie!

         Wyrażamy też wielką wdzięczność i podziękowania wszystkim sponsorom,  którzy zechcieli wesprzeć nasz piknik oraz przyczynić się do wywołania uśmiechów na dziecięcych twarzach.

 

 

Dziękujemy serdecznie:

 1. Urzędowi Gminy Hajnówka
 2. Nadleśnictwu Hajnówka
 3. EBM Spółce z o.o. Wojciech Kuczko
 4. Emmie - Borowik Spółce Jawnej
 5. Iglotexowi Łukasz sp. z o.o. 6. Hurtowni cytrusów, warzyw i owoców Mirosław Popow
 6. Piekarni Podolszyńscy
 7. Centro-metowi Hajnówka i jego właścicielowi Stefanowi Bedkowskiemu
 8. Parku Wodnemu w Hajnówce
 9. Sebexowi
 10. Nadleśnictwu Białowieża
 11. Firmie NEPTUN Włodzimierz Grochulski Białystok
 12. Michałowi Owerczuk - Radnemu Gminy Hajnówka

 

 

W SP Nowokornino na początku roku szkolnego 2018/2019 została podjęta współpraca międzynarodowa między uczniami klas IV/V, z naszej placówki, oraz klasą V z Polskiej Sobotniej Szkoły w Bognor Regis. Organizatorkami akcji są dwie polonistyki - Pani Diana Głuchowska, ze szkoły w Nowokorninie, a Pani Patrycja Żeruń z Polskiej Sobotniej Szkoły. Uczniowie wymieniają się listami oraz zdjęciami z różnych wydarzeń szkolnych. Nasi uczniowie z listów dowiadują się interesujących faktów z życia swoich rówieśników w innym państwie. Dzięki nam dzieci, które nigdy nie były w naszym regionie, dowiedziały się m.in. czym jest Puszcza Białowieska i jej król - żubr! Dzięki tej wiedzy, stworzyły piękny plakat o zwierzętach zamieszkujących pierwotną puszczę. Z niecierpliwością wszyscy uczniowie czekają na kolejne wiadomości od swoich kolegów. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie dalej rozwijać się w tak dobrym kierunku.

Na podstawie § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) i § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanej ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych oraz absolwentów gimnazjów w województwie podlaskim.

 

Informacja powyższa jest dostępna na stronie internetowej urzędu pod adresem:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/14507.html

https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx

 

     30-go marca, w piękną i słoneczną sobotę, odbył się konkurs recytatorski pt.:"Las uczy nas". Został on zorganizowany przez dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Białowieży- Krystynę Dackiewicz, a honorowym patronem była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z siedzibą w Białymstoku. Wiele instytucji spotkało się w samym sercu Białowieskiego Parku Narodowego już po raz ósmy. Nasza skromna reprezentacja złożona z trzech uczennic: Joanny Wasiluk, Magdaleny Jakimiuk i Agaty Kiersnowskiej, występowała w tym przeglądzie po raz pierwszy. 

      W konkursie brało udział ponad 30 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Grupa druga: 10-14 lat, w której występowały nasze dziewczęta była najliczniejsza, a poziom recytujących bardzo wysoki. Nasza uczennica - Agata Kiersnowska podeszła do tematu bardzo ambitnie i sama napisała wiersz na potrzeby tegoż wydarzenia - dzięki niemu otrzymała wyróżnienie. 

      W trakcie przerwy zaproszono wszystkich uczestników na obiad, a jedna z mieszkanek domu - Ania, oprowadziła nas po całym domu i opowiedziała o zasadach panujących w nim. 

      Pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Jesteśmy dumni z uczennic i dziękujemy, że poświęciły swój wolny dzień na wyjazd do Białowieży i zaprezentowały swoje umiejętności. Gratulujemy serdecznie!

 

Kamila Plewa

 

 

W listopadzie odbył się ogólnopolski plebiscyt, zorganizowany przez gazetę Kurier Poranny,  który nosił tytuł "Nauczyciel na Medal".  Jego głównym celem było wyłonienie najbardziej aktywnych, efektywnych i kreatywnych nauczycieli w Polsce, którzy cieszą się szacunkiem i uznaniem w swoim środowisku. Przewidziane były również bardzo interesujące nagrody: Vouchery  na naukę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, czy też pobyt w SPA.

 

Z naszej placówki zostało zgłoszonych trzech nauczycieli. Były nimi Kamila Plewa, Elżbieta Trochimiuk oraz Monika Kondratiuk.  Miały one przypisane kody, dzięki którym można było oddawać głosy. Walka o podium była zacięta, w dużej mierze decydował też czas. Jedna z naszych nauczycielek uplasowała się na miejscu czwartym. Niestety liczba punktów nie pozwoliła jej przejść do następnego etapu.

 

W kategorii: Publiczna Szkoła Roku została również zgłoszona nasza placówka. Dzięki głosom poparcia zajęła ona I miejsca w powiecie hajnowskim.  W etapie finałowym o zasięgu wojewódzkim uplasowała się na miejscu VI.  

 

Bardzo dziękujemy za wsparcie wszystkim, którzy oddawali głosy zarówno na naszych nauczycieli jak i na szkołę. 

 

medalnnm