Szanowni Państwo,

Serwis dyktanda.pl zaprasza na drugą edycję konkursu ortograficznego, pod nazwą „Wakacyjny Mistrz Ortografii". Skierowany jest dla osób, którym rozwiązywanie dyktand sprawia przyjemność. Konkurs startuje już w piątek 26 czerwca, będzie on trwał aż do 7 września 2020 r. Oprócz mistrzowskich tytułów i dyplomów, do laureatów trafią cenne nagrody. W konkursowej puli czeka ponad 90 atrakcyjnych zestawów z nagrodami. Znajdą się w nich m.in.: konsola do gier Xbox One X, hulajnoga elektryczna Mi Electric Scooter, dron X-Bee Drone 9.5 GPS, książki, sprzęt wakacyjny, gry video i wiele, wiele innych. Udział w konkursie i korzystanie ze strony są całkowicie bezpłatne. Dołączcie do konkursu i uczcie się ortografii z przyjemnością!

Konkurs składał się będzie z 5 dwutygodniowych etapów + Wielki Finał, który wyłoni Wakacyjnego Mistrza Ortografii. Uczestnicy będą rywalizować w pięciu grupach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli. Im więcej dyktand uczestnik rozwiąże poprawnie, tym więcej zdobędzie punktów, co wpłynie na wyższą pozycję w rankingu. Serdecznie zachęcamy również do pilnego śledzenia facebook.com/dyktandapl/, gdzie przeprowadzimy dodatkowy konkurs niespodziankę.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://dyktanda.pl/mistrz_ortografii_i.html . Nagrody trafią co najmniej 90 uczestników konkursu "Wakacyjny Mistrza Ortografii". 75 nagród zostanie przyznanych w trakcie rozgrywania etapów, a 15 w Wielkim Finale. Każdego dnia zgłaszają się do nas kolejni sponsorzy, dlatego nie wykluczamy powiększenia liczby nagród.

Do zobaczenia na Dyktanda.pl

Rekrutacja trwa tylko do 30 czerwca 2020 roku.

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

Wójt Gminy Hajnówka, wychodząc w kierunku potrzeb rodziców (w związku z wcześniejszym wykorzystaniem przez nich świadczeń urlopowych i opiekuńczych w czasie zamknięcia oddziałów przedszkolnych na terenie gminy), w uzgodnieniu z dyrektorami postanowiła, iż w/w oddziały będą otwarte od 29.06.2020r. do  21.08.2020r.

 

Rekrutacja do grupy wakacyjnej rozpocznie się w dniu 15 czerwca br.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.
 
Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
 
W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie wszystkim zainteresowanym.
 
 
 
Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
 
 
Załączniki:
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word https://dokumenty.men.gov.pl/Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.docx
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf https://dokumenty.men.gov.pl/Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf
 
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN https://dokumenty.men.gov.pl/Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN.DOCX
edukacja

Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Dubinach!

Informujemy wszystkich rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o możliwości przeprowadzania zajęć rewalidacyjnych od 18 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej w Dubinach.


Od 25 maja 2020 r.  w Szkole Podstawowej w Dubinach, na wniosek zgłoszony przez rodziców uczniów klas I – III rozpocznie się realizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz uczniom klasy VIII przeprowadzone będą konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.


Powyższe zajęcia będą prowadzone zgodnie z Rekomendacjami oraz Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

 

Oddziały Przedszkolne i Punkt Przedszkolny na terenie Gminy Hajnówka na dzień 25.05.2020 r. nie rozpoczynają swojej działalności.

 

Od 1 czerwca 2020 r. po nowym zgłoszeniu wniosków przez rodziców uczniów klas I – III rozpocznie się realizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Ponadto będą przewidziane konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Dubinach, którzy zgłoszą chęć udziału w/w zajęciach. Dyrektor szkoły poinformuje wszystkich rodziców i dzieci o formie i terminach tych konsultacji. Również na wniosek rodziców planuje się wznowić od 1 czerwca 2020 r. działalność Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dubinach oraz Punktu Przedszkolnego w Dubinach. Wszelkie informacje odnośnie zajęć, konsultacji oraz wznowionych kursów autobusów szkolnych zostaną umieszczone do dnia 29.05.2020 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Dubinach.


W związku z powyższym informujemy, iż:

  • opieka nad dziećmi będzie sprawowana w grupach liczących do 12 osób (w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, maksymalnie do 14 osób),
  • minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m 2  na jedno dziecko i każdego opiekuna,
  • w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu – oboje pracują,
  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • do szkoły i przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  • dzieci powinny być przeprowadzane przez osoby zdrowe,
  • nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.

 

W szkołach zostały opracowane i przyjęte wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, do których muszą się stosować zarówno pracownicy jak i rodzice oraz uczniowie, ponadto szkoły zaopatrzono w środki higieniczne i dezynfekcyjne, a pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, itp.).

 

Gotowość do otwarcia szkoły zgłosiła tylko Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach!