Drukuj

biskup

 .............................................................................................................................................................

gm logo ha1

Podziękowania

Dla wszystkich darczyńców oraz sponsorów

Serdecznie dziękujemy za Państwa

bezinteresowną pomoc.

Za  udzielone  wsparcie  finansowe

w  zorganizowaniu  wieczerzy  wigilijnej

dla  osób  samotnych

i będących  w  trudnej  sytuacji  życiowej

z  terenu  Gminy  Hajnówka.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wielkie serce,

dobroć, wrażliwość i zrozumienie.

Otrzymane wsparcie jest ogromnie ważne dla nas i 

naszych podopiecznych.

 

Z wyrazami wdzięczności i szacunku

 Wójt Gminy - Lucyna Smoktunowicz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce - Mirosława Gawryluk

 

                    

Hajnówka, 20 grudnia 2019 rok

 

 .............................................................................................................................................................

 

 Darczyńcy i sponsorzy: