Wybierz kontakt:
Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
dyrektor Ewa Moroz
Adres:
Nowokornino 147
Nowokornino
podlaskie
17-200 Hajnówka
POLSKA
Telefon:
85 686 44 15
Faks:
85 686 44 15
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Dyrektor szkoły: Ewa Moroz

Organ prowadzący:  Gmina Hajnówka
Organ prowadzący nadzór : Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku
Obsługa finansowa: Urząd Gminy Hajnówka

Obwód szkoły - sołectwa: Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Puciska, Progale, Stare Berezowo, Trywieża, Wygoda.
Uczniowie są dowożeni autobusem z ośmiu wsi.

Szkoła dysponuje:
- pracownią komputerową
- nowoczesnymi i dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi
- salą gimnastyczną
- świetlicą i stołówką szkolną
- aktualnie trwają prace remontowe pomieszczenia, w którym będzie urządzony gabinet lekarski

Szkoła zapewnia i oferuje :

» jednozmianowy system lekcyjny
» wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach
» rzetelne przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w gimnazjum, wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności, kompetencje niezbędne do funkcjonowania w świecie współczesnym
» efektywną nauką języków obcych: angielskiego i rosyjskiego
» szkoła stwarza możliwość nauki języka mniejszości  (języka białoruskiego) i warunki  do podtrzymania poczucia tożsamości
» miłą i serdeczną atmosferę wychowawczą sprzyjającą rozwojowi uczniów
» dowóz uczniów do szkoły
» bezpieczeństwo uczniów
» bogaty kalendarz imprez i uroczystości min.: Pasowanie na ucznia kl. I, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Spotkanie wigilijne, Choinka Noworoczna, Walentynki, Święto Ziemi, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki itp.
» wyjazdy do kina, muzeów, na lodowisko oraz basen
» wycieczki turystyczno-krajoznawcze, dydaktyczne.