Mapa dróg

Gmina Hajnówka położona jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich o znaczeniu regionalnym:
-          Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka,
-          Nr 691 Hajnówka - Kleszczele,
-          Nr 689 Brańsk - Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża.

Zarządcą tych dróg jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Podległy pod Podlaski Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Stan dróg jest niezadowalający. Wymagają one napraw i remontów. Zaznaczone one są na mapie nr 3 kolorem czerwonym oraz przedstawione na mapie nr 2.
Drugą kategorię dróg na terenie Gminy Hajnówka stanowią drogi będące własnością Starostwa Hajnowskiego w Hajnówce. W większości mają one nawierzchnię asfaltową. Są to drogi:

-          Nr 03664 Łosinka - Jagodniki
-          Nr 03707 Stary Kornin - Krywiatycze
-          Nr 03702 Stare Berezowo - Stary Kornin
-          Nr 03709 Dubicze Osoczne - Borek
-          Nr 03710 droga wojewódzka nr 689-Chytra
-          Nr 03699 Poryjewo - Orzeszkowo - Sacharewo
-          Nr 03700 Orzeszkowo - Łozice
-          Nr 03711 Progale - droga wojewódzka nr 689
-          Nr 03695 Lipiny-Hajnówka
-          Nr 03694 droga wojewódzka nr 685-Postołowo
-          Nr 03669 Hajnówka - Bielszczyzna - Dubiny
-          Nr 03668 koniec miasta Hajnówka - Czyżyki - Nowokornino
-          Nr 03667 Dubiny - Wólka
-          Nr 03670 Borysówka - Wasilkowo
-          Nr 03666 Kuraszewo - Nowokornino
-          Nr 03671 Nowiny - Rzepińska