Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informujemy,
iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronach internetowych

www.gmina-hajnowka.pl  oraz  bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Transmisje online Sesji Rady Gminy Hajnówka znajdują się pod linkami:

 • XVI sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 r.
   

   

  • XV sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019 r.
   • XIV sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019 r.
    • XIII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 października 2019 r.
     • XII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 września 2019 r.

       

      • XI sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r.
       • X sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r.
        • IX sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.
         • VIII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 maja 2019 r.

Więcej o: Transmisje sesji Rady Gminy Hajnówka

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informujemy,
iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronach internetowych

www.gmina-hajnowka.pl  oraz  bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Transmisje online Sesji Rady Gminy Hajnówka znajdują się pod linkami:

 • XV sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019 r.

   

  • XIV sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019 r.

    

   • XIII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 października 2019 r.
    • XII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 września 2019 r.

      

     • XI sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r.
      • X sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r.
       • IX sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.
        • VIII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 maja 2019 r.

Więcej o: Transmisje sesji Rady Gminy Hajnówka

Załącznik do uchwały Nr     /    /19
Rady Gminy   Hajnówka
z dnia                2019 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Więcej o: Roczny Program Współpracy Gminy...

Zarządzenie Nr 93/19
Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 18 września  2019r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Więcej o: ZARZĄDZENIE NR 93/19 WÓJTA GMINY...

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie – parafia prawosławna w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej.

Więcej o: Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego...

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie – parafia prawosławna w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej.

Więcej o: Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego...