Zapraszamy do zapoznania się z informacją Ministra Środowiska

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. Odbędzie się w dniach 30 maja – 5 czerwca 2019 roku, a punktem odniesienia będzie tutaj zeszłoroczny sukces, którego miarą jest 6035 działań w 34 krajach.

KONTAKT:

Website: www.esdw.eu

Facebook: EuropeanSustainableDevelopmentWeek

Twitter: @EuropeanSDWeek

 

ulotka

list ms