DNIA 16.01.2020 r. (czwartek) o godz. 18:00Świetlicy Wiejskiej w Dubinach (ul. Główna 116) odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Hajnówka dotyczące udziału w projekcie „Montaż instalacji fotowoltaicznych (produkujące energię elektryczną) dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka” planowanego do objęcia dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Założenia projektu:

  • wsparciem w ramach projektu mogą być objęte gospodarstwa domowe,
  • pomoc przyznawana będzie na zasadzie refundacji,
  • poziom dofinansowania od 70 do 75 %.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Lucyna Smoktunowicz