Wójt Gminy Hajnówka informuje, że od dnia 20.02.2020r. przyjmowane będą wnioski o wydanie "Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka".

Wzór wniosku dostępny będzie od dnia 19.02.2020r. w Urzędzie Gminy Hajnówka, w pokoju nr 43 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gmina-hajnowka.pl

Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr 43 (ewidencja ludności) w dni robocze w godz. 08:00 - 15:00.