Drukuj

W związku z przybierającym na sile zjawiskiem związanym z niekontrolowanym wyrzucaniem śmieci na terenie Gminy Hajnówka, mając na uwadze obowiązek wynikający z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) dokonano zakupu mobilnego zestawu kamer służących do monitorowania terenów zielonych, obiektów użyteczności publicznej i przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hajnówka.

Monitoring wizyjny prowadzony jest w czasie rzeczywistym.

 

Informacja RODO.pdf

 

96062 gmina hajnówka tabliczka monitoring 45x22