Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz przedstawiciele samorządów lokalnych spotkali się 2 marca 2017r. w Białowieży. Główny temat rozmów oscylował wokół współpracy między tymi organami. Motywem przewodnim owego spotkania było odczytanie i podpisanie listu intencyjnego, którego głównymi postulatami była rozbudowa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Realizowane przedsięwzięcia w ramach podpisanego listu intencyjnego mają na uwadze dwa kierunki, a mianowicie poprawę funkcjonalności Lasów Państwowych oraz pobudzenie rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej terenów powiatu hajnowskiego. Zadania w nim wymienione mają zostać zrealizowane na przestrzeni lat 2017-2019.