Projekt „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” finansowany jest ze środków Funduszu Leśnego, a realizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w partnerstwie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Białowieskim Parkiem Narodowym
oraz Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów.
 

OGŁOSZENIE


W związku z realizacją Projektu pt. ”Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” Stowarzyszenie Miłośników Żubrów ogłasza możliwość wydzierżawienia łąk położonych na północnych i południowych obrzeżach Puszczy Białowieskiej w celu zwiększenia możliwości wyżywieniowych oraz minimalizacji szkód od żubrów.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest:

1. Położenie łąk w miejscach występowania żubrów.
2. Swobodny dostęp do łąki z każdej strony (brak wszelkiego rodzaju ogrodzeń).
3. Brak pól uprawnych i siedzib ludzkich w bezpośrednim sąsiedztwie łąki (minimalna odległość – 500 m).
4. Prawo do dysponowania łąkami (własność lub dzierżawa potwierdzona notarialnie).

Osoby zainteresowane dzierżawą proszone są o składanie podań (z podaniem położenia i areału łąk) do kancelarii Nadleśnictwa Białowieża, ul. Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża – w dni powszednie w godzinach pracy Nadleśnictwa, bądź przesyłanie na adres Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, ul. Ciszewskiego 8 p. 42, 02-786 Warszawa.

Do podania powinno być załączone:

* aktualna kopia mapy ewidencyjnej (nie starsza jak z 2016 roku) i wypis z rejestru gruntów obejmujący działki przeznaczone do dzierżawy.


Termin składania podań: do 10 kwietnia 2017 r. Podania złożone bądź przesłane po terminie (liczy się data dostarczenia) nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy prawo do wydzierżawienia tylko tych łąk, które są cenne dla żubra, co będzie weryfikowane po otrzymaniu podania. O ocenie przydatności zgłoszonej łąki będziemy informować.

Koszt wydzierżawienia 1 ha łąk będzie ogłoszony po otrzymaniu aktualnych wyliczeń z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Osoby do kontaktu: Jerzy Dackiewicz 602 258 443, Karolina Gajewska 022 593-65-80 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)