Drukuj

OGŁOSZENIE

W związku z napływającymi sygnałami z terenu Gminy Hajnówka oraz pismem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce, ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka, wynika, że występują przypadki nielegalnych poborów wody z hydrantów wodociągowych.

Informujemy iż takie działania są zabronione oraz na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328), podlegają karze grzywny do 5000 zł.

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka, dnia 05.09.2017 r.