INFORMACJA DO PRODUCENTÓW ROLNYCH

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje o kończącym się dnia 31 października 2018 r. terminie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Informuje się, że rolnicy, którzy otrzymali protokoły z oszacowania szkód spowodowanych suszą powinni w trybie pilnym  tj. do 31 października 2018 r. wypełnić i złożyć do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Protokół jest tylko załącznikiem do wniosku.

 

Nie złożenie ww. wniosku w terminie do ARiMR pozbawi rolników pomocy finansowej.

 

http://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html