Dnia 17 listopada 2017 r. o godzinie 16.30 w Świetlicy Wiejskiej w Dubinach odbyło się spotkanie konsultacyjno-społeczne związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

baner

 

Dnia 17 listopada 2017 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Na spotkaniu zostały zaprezentowane wyniki dotychczasowych prac diagnostycznych. Omówiono metody delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zaprezentowano wybrane wskaźniki służące delimitacji, przedstawiano wyniki przeprowadzonej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych. Następnie miała miejsce dyskusja odnośnie zaprezentowanego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Podczas spotkania odbyły się Warsztaty partycypacyjne, podczas których zespoły złożone z przedstawicieli poszczególnych referatów diagnozowały problemy i szukały na nie odpowiedzi.

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu ankietowym, które miało miejsce podczas spotkania.

 

Herb Gminy Hajnówka

W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka mam przyjemność poinformować, iż w dniu 29 listopada 2017 r. przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne związane z funkcjonowaniem sektora organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorczością na terenie Gminy oraz wyznaczeniem działań priorytetowych związanych z rewitalizacją