Z przykrością informujemy, iż zmarł Eugeniusz Wichrowski długoletni Wójt Gminy Mielnik.

 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w czwartek 13.02.2020 r. o godz. 18.00 w Tokarach.

Uroczystość pogrzebowa piątek 14.02.2020 r. o godz. 9.00 w Tokarach

Nabożeństwo pogrzebowe - Cerkiew Ikony Matki Bożej "Wszystkich Strapionych" w Koterce
Biuro Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego
ul. Świętojańska 24, 15-277 Białystok
tel./fax +48 85 732 37 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zgwwp.org.pl

 

e.wichowski

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego zaprasza producentów, jak i wszystkich, którym bliska jest tematyka produktu lokalnego, do udziału w spotkaniach terenowych organizowanych pod hasłem „O produktach – na poważnie”.

Związek Gmin Wiejskich RP informuje:

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.


W ostatnich miesiącach, jednym z bardziej angażujących nas problemów jest tematyka odpadowa. Nowe regulacje prawne, brak jasnych interpretacji, konieczność tworzenia nowych regulaminów, nowe, narzucone przez ustawodawcę obowiązki - bardzo angażują zarówno nas, wójtów, burmistrzów jak i całe urzędy. Najbardziej dotkliwymi skutkami nowych regulacji są lawinowo wzrastające koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, a tym samym coraz to wyższe opłaty wnoszone przez naszych mieszkańców.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

informuje:

 

Platforma Żywnościowa jest to giełda stworzona na wzór giełdy papierów wartościowych, ale obracająca nie akcjami, lecz produktami rolnymi. Giełda rozpocznie działanie w marcu 2020 roku. Na początek, w formie pilotażu przedmiotem obrotu będzie pszenica.

Dostrzegliśmy, że potrzebne jest stworzenie miejsca gdzie bezpiecznie, w sposób nowoczesny można będzie prowadzić wymianę handlową dużymi jednolitymi partiami towarów rolnych o wysokiej, wystandaryzowanej jakości.

Polskie rolnictwo jest rozdrobnione, wielu producentów oferuje małe partie produktów. Przez to nie może dostarczyć jednolitych jakościowo, dużych partii towarów. 

Oferowanie małych ilości przekłada się zaś na niższe ceny, które jeszcze bardzo często się zmieniają.
Powstaje duża niepewność zbytu i ceny, a co za tym idzie zwiększa się  ryzyko produkcji.

Odpowiedzią na te problemy jest stworzenie „Platformy Żywnościowej SELLFOOD”. 

http://platformazywnosciowa.com.pl/

 

Uruchomienie zorganizowanej elektronicznej platformy obrotu umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w oparciu o wystandaryzowane produkty i określone warunki transakcji, ograniczone zostanie  ryzyko handlowe.

Podstawowym założeniem Platformy Żywnościowej jest zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów sektora rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Sprzedawać za pośrednictwem platformy będą mogli zarówno mali rolnicy prowadzący rodzinne gospodarstwa jak i wielcy producenci oferujący duże partie pszenicy. Platforma Żywnościowa ułatwi też dostęp do surowca o ustalonej, najwyższej jakości wszystkim potencjalnie kupującym zarówno małym przetwórcom jak i potentatom czy eksporterom. Przewidujemy, że na początku platforma będzie uzupełnieniem tradycyjnych kanałów dystrybucji, ale z czasem dla wielu producentów, przetwórców i eksporterów będzie to główne miejsce obrotu pszenicą.

 

Projekt realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Partnerem, głównym wykonawcą i operatorem Platformy Żywnościowej jest konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. i Towarową Giełdą Energii S.A. pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

Projekt finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

 

http://platformazywnosciowa.com.pl/

https://www.facebook.com/platformazywnosciowa

https://twitter.com/platzywnosciowa

platforma

Ogłoszony został konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.

Oferty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje Pozarządowe. Więcej informacji w załącznikach. Bardzo proszę o promocję wśród Państwa  organizacji pozarządowych.

 

Zarząd Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Departament Organizacji i Kadr

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14

15-097 Białystok

tel: 85 665 48 57

www.wrotapodlasia.pl

 

Pismo do jednostek samorządu terytorialnego w sprawie konkursu

Pismo do Urzędów Marszałkowskich

Wzór oferty zadania publicznego