W dniu 22 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa (remont) drogi gminnej w Soroczej Nóżce’’.

W ramach realizacji zadania wykonano nakładkę asfaltową z betonu asfaltowego na długości 0,37 km wraz z siedmioma zjazdami z kostki brukowej na posesje przyległe do drogi, natomiast na długości ok. 0,83 km wykonano przebudowę drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Droga została wyposażona w niezbędne oznakowanie pionowe.

W dniu 27 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr  108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej Nr 1647B do rzeki Leśnej Prawej) – etap I’’

W dniu 26 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 332/4975/2018 podjął decyzję o objęciu dofinansowaniem przedsięwzięcia Gminnego Centrum Kultury w Dubinach pn. „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia”.

W dniu 20 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 331/4942/2018 podjął decyzję o objęciu dofinansowaniem przedsięwzięcia Gminy Hajnówka pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową”.