List z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam list Posła Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja z prośbą o jego życzliwą lekturę.

Biuro Poselskie
Posła Jarosława Zielińskiego

Święto Konstytucji 3 Maja 2020 roku1

Święto Konstytucji 3 Maja 2020 roku2

Udostępnienie projektu dot. budowę ścieżki rowerowej

UDOSTĘPNIENIE PROJEKTU

Dotyczy: „Opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa

Termin udostępnienia projektu: do dnia 22.05.2020 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wraz z Jednostką Projektową SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce zapraszają do zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi w związku z opracowaną dokumentacją projektową dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa”.

 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Hajnówka oraz gminy Białowieża, na odcinku od ulicy Celnej w m. Hajnówka do granicy państwa polskiego, po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 689. Długość projektowanej ścieżki wynosi około 21 km.

Mając na uwadze oczekiwania miejscowej ludności oraz zainteresowanych stron PZDW w Białymstoku pragnie, aby wszelkie kwestie związane z wykonaniem ścieżki zostały rozstrzygnięte na etapie projektowania inwestycji.

 

Z uwagi na obowiązujące obecnie ograniczenia, związane z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w związku z zakazem organizowania zgromadzeń, zebrań, spotkań oraz w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo w zastępstwie konsultacji społecznych, które miały zostać zorganizowane, zgodnie z ustaleniami ze spotkania konsultacyjnego w dniu 11.12.2019 r., umożliwiamy Państwu w innej formie zapoznanie się z projektowaną trasą ścieżki rowerowej.

W związku z powyższym do dnia 22.05.2020 r. będzie możliwość zapoznania się z projektem budowy drogi rowerowej, umieszonym  na stronach internetowych:

  • Przedstawiciela Inwestora, tj. PZDW w Białymstoku:

http://www.pzdw.bialystok.pl/udostepnienie-projektu-w-ramach-opracowania-dokumentacji-projektowej/

  • Jednostki projektowej, tj. SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce:

https://www.safege.pl/nasze-projekty/projekt/projektowanie-sciezka-rowerowa-w-ciagu-drogi-woj-nr-689-na-odcinku-hajnowka-bialowieza-granica-panstwa-2019-2020

                       

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektu można przesyłać w formie pisemnej pocztą lub e-mailem na poniżej podane adresy do dnia 22.05.2020 r.:

Zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych projektowaną inwestycją do zapoznania się z projektem.

Zamawiający:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok

tel. (85) 67 67 130 fax. (85) 67 67 153

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka projektowa:

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Tel.: +48 22 47 942 47, Fax: +48 22 47 942 48,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JAK ZAPŁACIĆ PODATEK I OPŁATĘ ZA WYWÓZ ŚMIECI?

W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie kraju, oraz wprowadzonymi ograniczeniami zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID – 19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do regulowania należności z tytułu podatków i opłat poprzez korzystanie z bankowości elektronicznej.

Życzenia Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku

Życzenia Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku - maj 2020 r.

Dotacja NFOŚiGW na usuwanie odpadów

Informujemy, że Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił udzielić Gminie Hajnówka dofinansowania w formie dotacji do kwoty 11 861,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w ramach którego w terminie do 2021-03-31 poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zostanie 24,84 Mg odpadów.