W dniu 19 grudnia 2018 r. sygnowano umowy dotyczące realizacji przez Gminę Hajnówka projektów przewidzianych do realizacji w 2019 r. Tym samym sfinalizowano proces ubiegania się o pozyskanie finansowania zapoczątkowany jeszcze w 2016 r. W bieżącym roku Gmina Hajnówka aplikowała o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”.

Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet!

W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie cu.wrotapodlasia.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a także znajdziesz dane teleadresowe urzędów i instytucji.

Link do Cyfrowego Urzędu Gminy Hajnówka :

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10043

W dniu 22 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa (remont) drogi gminnej w Soroczej Nóżce’’.

W ramach realizacji zadania wykonano nakładkę asfaltową z betonu asfaltowego na długości 0,37 km wraz z siedmioma zjazdami z kostki brukowej na posesje przyległe do drogi, natomiast na długości ok. 0,83 km wykonano przebudowę drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Droga została wyposażona w niezbędne oznakowanie pionowe.

W dniu 27 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr  108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej Nr 1647B do rzeki Leśnej Prawej) – etap I’’