ugh

Hajnówka, dnia 14.07.2020 r.

IP.6236.4.2019

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

  1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka zaprasza do złożenia oferty.
  2. Przedmiot zamówienia: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka

REKRUTUJEMY DO WOJSKA POLSKIEGO!

RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA KAMPANII „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RP”

 

Kolejny etap kampanii „Zostań Żołnierzem RP”.

22 czerwca 2020 roku rozpoczął się kolejny etap kampanii „Zostań Żołnierzem RP”.
Do końca wakacji w mobilnych punktach rekrutacyjnych na terenie całego kraju z osobami zainteresowanymi służbą w Wojsku Polskim, nauką w liceach wojskowych i wojskowych uczelniach wyższych rozmawiać będą przedstawiciele Wojskowych Komend Uzupełnień, żołnierze jednostek liniowych i podchorążowie.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Pucharze Gmin, czyli akcji, mającej na celu zwiększenie frekwencji w niedzielnych wyborach!

 

Każda z 10 gmin z naszego regionu, która uzyska najwyższą procentową frekwencję wyborczą w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzyma dotację z budżetu województwa w kwocie 50 tys. zł na remont i wyposażenie świetlic zlokalizowanych właśnie w tych gminach.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu (regulamin w załączeniu), a przede wszystkim do wzięcia udziału w wyborach i tym samym zwiększeniu szansy gminy na zdobycie 50 tys. zł!

 

Regulamin Pucharu Gmin

 

puchar gmin plakat

 

Dnia 2 lipca 2020 r. w Hajnówce odbyło się spotkanie z Premierem Rządu RP Panem Mateuszem Morawieckim.

Podczas spotkania Pan Premier wręczył Starości, Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu hajnowskiego promesy na środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Hajnówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 000 zł