Dnia 16 stycznia o godzinie 18:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach miało miejsce spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące otwartego naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. 

 

Gmina Hajnówka

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy:

 

  • 2 stanowiska w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Hajnówka

http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/nabor_praca/

 

 

  • 1 stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

https://bip.gops.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/ofertapracy/

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce w miesiącu lutym 2020r. przeprowadza bezpłatne szkolenia osób przeprowadzających ubój zwierząt  na użytek własny.

Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet! W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie cu.wrotapodlasia.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a także znajdziesz dane teleadresowe urzędów i instytucji.

List Posła Rzeczpospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku

list 20200115