Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet!

W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie cu.wrotapodlasia.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a także znajdziesz dane teleadresowe urzędów i instytucji.

Link do Cyfrowego Urzędu Gminy Hajnówka :

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10043

W dniu 22 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa (remont) drogi gminnej w Soroczej Nóżce’’.

W ramach realizacji zadania wykonano nakładkę asfaltową z betonu asfaltowego na długości 0,37 km wraz z siedmioma zjazdami z kostki brukowej na posesje przyległe do drogi, natomiast na długości ok. 0,83 km wykonano przebudowę drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Droga została wyposażona w niezbędne oznakowanie pionowe.

W dniu 27 listopada 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr  108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej Nr 1647B do rzeki Leśnej Prawej) – etap I’’

W dniu 26 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 332/4975/2018 podjął decyzję o objęciu dofinansowaniem przedsięwzięcia Gminnego Centrum Kultury w Dubinach pn. „Rozwój potencjału Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w zakresie kultywowania i ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej poprzez zakup wyposażenia”.