Od 4 listopada do 31 grudnia 2019 r. będzie trwał nabór do programu szkoleniowo-doradczego – Akademia Menadżera Innowacji.

 

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) jest pierwszym w Polsce autorskim programem szkoleniowo – doradczym, który przygotowuje kadry zarządzające i właścicieli firm do sprawnego wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Udział w AMI jest współfinansowany ze środków unijnych – 80% dla mikro-, małych i średnich oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw.

 

Do programu zapraszamy przedsiębiorców, menadżerów oraz pracowników firm, którzy poszukują sposobów m.in. na zwiększenie przewagi konkurencyjnej swojej firmy, wzrost rentowności oraz stworzenie w przedsiębiorstwie zespołu specjalistów gotowych do wdrażania i zarządzania innowacjami.

 

Zapraszamy !

 

Więcej informacji na temat programu AMI znajduje się na stronie https://www.parp.gov.pl/ami (http://mail1.enewsletter.pl/k3/5037/ew/19x6/3814dde731bab/GMaXJeiL)

 

AMI logo

 

Zakończył się kolejny Wrześniowy Szlak, czyli przemarsz bojowym traktem Pułku 3-go strzelców konnych im. Hetmana polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, ale wspomnienia jego trudów i blasku pozostaną z nami na zawsze. Od 3 września w do 6 października odtworzyliśmy po raz już drugi wiekopomny marsz jesienny 1939 roku, którym sławny regiment kawalerii II Rzeczypospolitej podążał drogą znoju i krwi w służbie umiłowanej Ojczyzny. Szlak ten wił się od Czerwonego Boru do Kalinowego Dołu , przechodząc również przez Państwa gminę. Oprócz więzów zadzierzgniętych przyjaźni i odnowionych wspomnień pozostanie po nim coś jeszcze – pomnik w Kalinowym Dole sławiący pamięć o kawalerzystach II Rzeczypospolitej.

 

Ponad trzydzieści lat temu nasi poprzednicy w konnej służbie własnym staraniem wystawili krzyż i płytę w kalinowodolskich opłotkach, w miejscu, gdzie w ostatnim boju regularnej armii w kampanii jesiennej polegli rtm. Wasiutyński i wachm. pchor. Skarżyński. Pomniczek ten, skromny jak na dzisiejsze standardy był wyrazem czci i niezwykłego zaangażowania w epoce, gdy władze państwowe niechętnie patrzyły na jakiekolwiek formy wspominania formacji kojarzącej się z dawną szlachecką Polską. Pomnik jednak stanął i dotrwał do czasów, gdy znowu możemy z podniesionym czołem czcić pamięć naszych kolegów kawalerzystów.

 

Obecnie, z uwagi na znaczne zużycie zaistniała potrzeba zbudowania nowego monumentu staraniem władz gminnych i naszym własnym. Piękny ten pomnik na zawsze będzie świadczył, że polski kawalerzysta do końca walczył w obronie swej Ojczyźny, nie szczędząc jej swojego potu i krwi.

 

Budowa pomnika pochłonęła jednak duże środki, których w całości nie były w stanie wyłożyć władze gminne i w dużej mierze spadł on na nasze barki. Stąd zwracamy się do Państwa, z prośbą, byście choć w niewielkiej części przyłożyli się do powstania monumentu, który jest dobrem nas wszystkich. Wydana na tę okazję cegiełka w różnych nominałach (100, 200, 500, 1000 i 2000 zł.), w zależności od Państwa hojności mamy nadzieję będzie pamiątką uczestnictwa w projekcie sławiącym wiekopomne tradycje jazdy polskiej. Natomiast miana gmin i powiatów, które wesprą nas w tej kwestii umieszczone zostaną na murze pomnika.

 

Jeśli zechcą Państwo wspomóc nas, prosimy o wpłatę na numer konta Stowarzyszenia Kawaleria:

54 1020 3466 0000 9102 0077 7268

z dopiskiem: pomnik.

 

Z kawaleryjskim pozdrowieniem
Szwadron Toporzysko
W barwach Pułku 3 Strzelców Konnych
im. Hetmana Polnego Koronnego
Stefana Czarnieckiego

 

3psk

KOMUNIKAT

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił nabór na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na 2020 rok. Gmina Hajnówka będzie przystępować do tego konkursu w zakresie instalacji fotowoltaicznych. W związku z powyższym informujemy mieszkańców, że Urząd Gminy przyjmuje jeszcze zgłoszenia chętnych do montażu instalacji fotowoltaicznych (nie dotyczy mieszkańców już zgłoszonych) W celu złożenia deklaracji udziału w konkursie prosimy o zgłoszenie się do tut. Urzędu Gminy pokój nr 39 w terminie do 20 grudnia 2019r. Przy zgłoszeniu należy posiadać fakturę rozliczeniową za energię elektryczną z PGE, w której będzie obliczone zużytej energii elektrycznej w gospodarstwie za 2018r.

 

Wójt Gminy Hajnówka

 

logo

 

 

Zespół redakcji portalu Witryny Wiejskiej zapraszamy do lektury portalu http://witrynawiejska.org.pl/

Witryna Wiejska redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi. Portal powstał w ramach programu "Wieś Aktywna, Budowanie społeczeństwa informacyjnego, e-Vita".

Nasz portal adresowany jest do mieszkańców wsi i małych miast, wszystkich, którzy zainteresowani są aktywnością w środowisku lokalnym.

W myśl redakcji, zespołu Fundacji Wspomagania Wsi, Witryna ma być portalem współtworzonym przez użytkowników. Oznacza to, że każdy może zadawać pytania ekspertom w dziedzinie prowadzenia biznesu, czy działań organizacji społecznych, ale także przysyłać materiały, teksty, zdjęcia, aby portal był bogatszy i ciekawszy. Witryna Wiejska ma być wspólnym forum dla mieszkańców małych miejscowości, pokazywać to, co łączy i co dzieli lokalne środowiska. Każdy może w tym wziąć aktywny udział.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z redaktorami.

 

1219ww

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa

Termin i miejsce konsultacji:

11 grudnia 2019 r. godz. 16:00

Białowieski Ośrodek Kultury, ul. Sportowa 1, Białowieża 17-230

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wraz z Firmą SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce zaprasza na konsultacje dotyczące dokumentacji projektowej dla zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa”.