W związku z tragiczną śmiercią Śp. Pawła Adamowicz - Prezydenta Miasta Gdańsk w dniu 14 stycznia 2019 roku, w Urzędzie Miasta Hajnówka na parterze została wyłożona Księga kondolencyjna. Do dnia 18 stycznia 2019 roku w godzinach pracy urzędu można dokonywać wpisów.

 

W środę 16 stycznia 2019 roku o godzinie 17:00 w intencji Śp. Pawła Adamowicza zorganizowana zostanie ekumeniczna msza żałobna w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława, Biskupa i Męczennika przy ul. ks. P. Ściegiennego 7 (wejście od ul. 3 Maja).

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Podlaski, w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, zwrócił się do poległych służb o podjęcie działań kontrolnych w zakresie realizacji przez zarządców nieruchomości oraz właścicieli, obowiązku odśnieżania dachów i elementów elewacji budynków.

O G Ł O S Z E N I E

  

Informuje się

że dnia 7 stycznia  2019 roku

 / poniedziałek /

Urząd Gminy będzie nieczynny.

 

dnia 8 stycznia 2019r.

 /wtorek/

pełniony będzie dyżur

 

Podstawa prawna:- art. 14 ustawy z dnia
04.07.1991r. o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

/ Dz. U. z 2014 poz.1726 /

 

 

 

 

INFORMACJA

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia
podnoszące kwalifikacje zawodowe

 

Powiat Hajnowski jeszcze do 30.06.2020 roku realizuje projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”. Przypominamy, że uczestnicy projektu mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • szkoleń i kursów w zakresie informatyki i języków obcych, a także studiów podyplomowych - bon szkoleniowy o wartości do 9 tys. zł/os (działanie 3.2.1)
  • szkoleń i kursów zawodowych - bon szkoleniowy o wartości 15 tys. zł/os (działanie 3.2.2)

W dniu 19 grudnia 2018 r. sygnowano umowy dotyczące realizacji przez Gminę Hajnówka projektów przewidzianych do realizacji w 2019 r. Tym samym sfinalizowano proces ubiegania się o pozyskanie finansowania zapoczątkowany jeszcze w 2016 r. W bieżącym roku Gmina Hajnówka aplikowała o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”.