INFORMACJA

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na szkolenia
podnoszące kwalifikacje zawodowe

 

Powiat Hajnowski jeszcze do 30.06.2020 roku realizuje projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnymi gospodarki”. Przypominamy, że uczestnicy projektu mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • szkoleń i kursów w zakresie informatyki i języków obcych, a także studiów podyplomowych - bon szkoleniowy o wartości do 9 tys. zł/os (działanie 3.2.1)
  • szkoleń i kursów zawodowych - bon szkoleniowy o wartości 15 tys. zł/os (działanie 3.2.2)

W dniu 19 grudnia 2018 r. sygnowano umowy dotyczące realizacji przez Gminę Hajnówka projektów przewidzianych do realizacji w 2019 r. Tym samym sfinalizowano proces ubiegania się o pozyskanie finansowania zapoczątkowany jeszcze w 2016 r. W bieżącym roku Gmina Hajnówka aplikowała o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”.

Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet!

W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie cu.wrotapodlasia.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a także znajdziesz dane teleadresowe urzędów i instytucji.

Link do Cyfrowego Urzędu Gminy Hajnówka :

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10043

W dniu 22 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa (remont) drogi gminnej w Soroczej Nóżce’’.

W ramach realizacji zadania wykonano nakładkę asfaltową z betonu asfaltowego na długości 0,37 km wraz z siedmioma zjazdami z kostki brukowej na posesje przyległe do drogi, natomiast na długości ok. 0,83 km wykonano przebudowę drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Droga została wyposażona w niezbędne oznakowanie pionowe.