Kontrakt: nr 90/101/0104/17/Z/I z dnia 21 września 2017 roku na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. Województwa - Czeremcha - Hajnówka"

Dotyczy: Zamknięcie przejazdu kolejowego w km 113+287 w ciągu drogi gminnej 108549B Orzeszkowo - Zatrościniec.

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji niniejszym informujemy o zamknięciu przejazdu kolejowego w km 113+287 w ciągu drogi gminnej nr 108549B Orzeszkowo - Zatrościniec. Zamknięcie przejazdu nastąpi o godz. 9.00 w dniu 07.11.2018 r. Jednocześnie informujemy, iż otwarcie przejazdu nastąpi najpóźniej do 09.11.2018r. godz. 12:00.

 

TORPOL

Biuro Budowy Linii nr 31

 

 

W dniu 6.11.2018 r. Urząd Gminy Hajnówka otrzymał z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej flagi państwowe z okazji obchodów 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Flagi zostaną wywieszone w sołectwach gminy Hajnówka, jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 listopada 2018r. (niedziela)  z następującym programem obchodów:

Godz. 11.00 - Msza Święta za Ojczyznę w Kościele p.w. Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce

Godz. 11.30 - Modlitwa w Intencji Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce

Godz. 12.00 - Wspólne wykonanie hymnu narodowego w Kościele p.w. Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce

Godz. 12.15 - 12.30  - Przemarsz ulicą 3 Maja z udziałem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce

Godz. 12.30 - Spotkanie z mieszkańcami miasta na skwerze imienia dr Dymitra Wasilewskiego przy Pomniku „Ofiarom Wojen, Przemocy i Represji „91”:

  • Hymn narodowy w wykonaniu (wspólne wykonanie hymnu przez mieszkańców Hajnówki) przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce
  • Wystąpienie okolicznościowe Burmistrza Miasta Hajnówka
  • Modlitwa w intencji Ojczyzny
  • Wykonanie pieśni patriotycznych
  • Złożenie kwiatów

Godz. 18.00 - Spektakl muzyczny "NASZA NIEPODLEGŁA" w wykonaniu Studia Piosenki Estradowej HDK w Hajnowskim Domu Kultury

 

 

Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy mieszkańców Borysówki działa prężnie wioska tematyczna „Borysówka – Wieś Drewniana”. W październiku Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka uczestniczyło w IV edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej” i zajęło I miejsce.

 

W dniu 9 listopada 2018 r. odbędzie się spotkanie POTAŃCÓWKA Z MUZYKĄ NA ŻYWO, które jest realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ”Kultura – Interwencje  2018. EtnoPolska”.

 

potancowka

Zamknięcie przejazdu kolejowego w km 112+503 w ciągu drogi gminnej 108531B Orzeszkowo - Piaseczniki.

przejazd kolejowy

Gmina Hajnówka informuje, że przedsięwzięcie pn.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Hajnówka”

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.

 

WFOŚiGW

 

godłoUGH  

 

clip_image002.gif                                          clip_image004.jpg