Mieszkańcy gminy to konsumenci, którzy są priorytetem dla Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który prowadzi kampanię edukacyjną „Wiem co podpisuję”. Kampania skierowana jest do konsumentów mających niską świadomość zagrożeń na rynku usług telekomunikacyjnych, w głównej mierze do osób 50+.

Kampania została zainicjowana przez Prezesa UKE po docierających sygnałach od konsumentów, iż nieuczciwi przedstawiciele handlowi nakłaniają ich do zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych (podpisanie nowej umowy). Skala tych zjawisk jest bardzo wysoka, o czym świadczy liczba wniosków o interwencję u dostawców usług telekomunikacyjnych, kierowanych przez poszkodowanych konsumentów do Prezesa UKE. Nieuczciwi przedstawiciele handlowi celowo wprowadzają w błąd konsumentów lub nie informują, jakiego operatora reprezentują oraz jakie są ewentualne skutki zmiany operatora. Osoby starsze mają problemy z zapoznaniem się z dokumentami i zrozumieniem umowy. W efekcie nie korzystają z prawa do odstąpienia od umowy.

Celem kampanii jest uświadomienie konsumentów w zakresie ich praw i obowiązków zarówno na etapie zawierania umowy, jak również korzystania z usług. Dotarcie do jak największej liczby konsumentów pozwoli na ograniczenie szerzącego się procederu zawierania umów z naruszeniem dobrych obyczajów.

Zapraszam na stronę internetową http://www.cik.uke.gov.pl, gdzie znajduje się więcej informacji o działalności UKE i kampanii http://www.cik.uke.gov.pl/wiem-co-podpisuje-21312.

Plakat1