ugh

Hajnówka, dnia 30 września 2021r.

Znak: IP.7032.1.2021

 

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli

inspekcja

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na swojej stronie internetowej zamieścił elektroniczny formularz umożliwiający każdemu obywatelowi zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.

Formularz dostępny jest tutaj.

Uwaga !!!!

 

W dniu 28.05.2021r.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie czynny w godzinach od 1000 do 1500.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

dach eternit

Gmina Hajnówka informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2021 roku. Dofinansowanie adresowane jest do gmin województwa podlaskiego.

apel ws. śmieci

W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy, apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie porządku na jej terenie, oraz zwracanie szczególnej uwagi aby nie wyrzucano odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Stąd też apel o zgłaszanie sytuacji, w której widzimy kogoś kto wyrzuca takie odpady.