Od 17 kwietnia 2023r. rusza nabór wniosków na dofinansowanie zabiegu znakowania psów oraz sterylizacji/kastracji kotów i psów, których właściciel zamieszkuje na terenie Gminy Hajnówka. Dofinansowanie realizowane jest w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2023 roku”

Wysokość dofinansowania:

sterylizacja / kastracja – 70 % kosztu zabiegu
znakowanie – 50 % kosztu zabiegu

Warunki udziału w programie:

  • Złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku wraz z załącznikami, tj.: dokumentami potwierdzającymi prawo do zwierzęcia, książeczka zdrowia zwierzęcia,
  • Pozytywna weryfikacja danych we wniosku w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,
  • Opłata w wysokości 30 % kosztu za zabieg sterylizacji / kastracji lub 50% kosztu znakowania w Gabinecie Weterynaryjnym po wykonaniu zabiegu,
  • Jeden właściciel może ubiegać się o dofinansowanie za zabiegi wykonane maksymalnie trzem zwierzętom.

 

Nazwa i adres Gabinetu Weterynaryjnego:
Gabinet Weterynaryjny, Lek. wet. Eugeniusz Rutkowski
ul. Lipowa 83
17-200 Hajnówka
tel. 600 625 503, 85 682-42-23

 

WAŻNE

Po otrzymaniu skierowania wydanego przez Urząd Gminy Hajnówka, należy zgłosić się do wskazanego gabinetu weterynaryjnego i uzgodnić termin zabiegu. Zabieg należy wykonać w terminie określonym w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hajnówka na 2023 rok” czyli do końca bieżącego roku.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Gminy Hajnówka do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Programu, jednakże nie później niż do 31 grudnia 2023r. Po tym terminie skierowanie staje się nieważne i nie stanowi podstawy do dofinansowania kosztów zabiegu.

UWAGA: Właściciele zwierząt nie otrzymają dofinansowania za zabiegi sterylizacji / kastracji lub znakowania bez skierowania z Urzędu Gminy Hajnówka przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 45 lub telefonicznie pod numerem telefonu 85 306 78 22.

 

Pliki do pobrania: