ksiązka inspiracją

W Gminnym Centrum Kultury 25 lutego 2021r. z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu pt. „Książka moją wakacyjną inspiracją”. Organizatorami konkursu byli Wójt Gminy Hajnówka, Szkoła Podstawowa w Dubinach oraz Gminne Centrum Kultury.

krus

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku organizowana jest druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

wypracowania
Uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz dorośli znów mogą zawalczyć o nagrody korzystając ze szkolnej wiedzy. To wszystko zasługa popularnego serwisu edukacyjnego www.dyktanda.pl.
Rozpoczęła się druga edycja konkursu Mistrz Wypracowań. Rywalizacja polega na pisaniu wypracowań na konkretne tematy, które można wybrać z listy przygotowanej przez organizatora. Każda nadesłana praca jest weryfikowana, a uczestnik otrzymuje za nią punkty. Ich liczba uzależniona jest od długości wypracowania, stopnia wyczerpania tematu oraz od występowania błędów w tekście.

mistrz recyklingu

Recykling zaczyna się od selektywnej zbiórki odpadów!


Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym.


Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów. Konkurs korzysta z interaktywnych i zdalnych narzędzi edukacyjnych.

sp dubiny

W ostatnim tygodniu listopada 2020r. Pan Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego, Pan Marek Malinowski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Pani Alina Ginszt - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach podpisali umowę o dofinansowaniu projektu "Dobra edukacja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.