W dniu 19 kwietnia 2024 r. zostały podpisane Umowy na zadanie ,,Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka" finansowane z Polskiego Ładu.
Cześć II dotyczy ,,Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej", którą będzie realizować Przedsiębiorstwo Instalacyjne "NIKOT" z Białegostoku. Wartość zadania brutto wynosi 3 884 340,00 zł. i będzie ono zrealizowane do 7.10.2024 r. Szczegóły były opublikowane w SWZ w przetargu.

 nikot 2024 04 19