pow

Pracujemy intensywnie. Obok realizowanych dużych inwestycji i mniejszych wykonywanych siłami pracowników brygady, wkraczamy w kolejne. W dniu 31.05.2023r. Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz podpisała umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Etnograficzno - Ekumenicznym w Dubinach. Dofinansowanie otrzymano w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś". Prace powinny być wykonane do końca września tego roku.

 inwestycje2023 05 31