zabytki

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

Projektu dla zadania p.n. „Kompleksowe  zabezpieczenie cerkwi filialnej św. ap. Jana Teologa w Nowoberezowie”.

Wykonanie projektu i dokumentacji technicznej  z wymaganymi uzgodnieniami we wszystkich branżach oraz robót budowlanych według koncepcji dla inwestycji pn.: „Kompleksowe  zabezpieczenie cerkwi filialnej św. ap. Jana Teologa w Nowoberezowie”.

Dokumenty: