Gmina Hajnówka otrzymała wsparcie z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2024.
Jest to kwota 830 tysięcy zł. na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 108542B na terenie Gminy na odcinku Przechody- Smolany Sadek.

 droga przechody smolany sadek