inwestycje
Tak się zmieniła Olchowa Kładka. Środki z Polskiego Ładu umożliwiły wykonanie kolejnego odcinka drogi w tej miejscowości. Wcześniej w dwóch etapach została zrobiona główna ulica wsi przy wsparciu Lasów Państwowych. Przed nami jeszcze asfaltowanie.

umowa 2023-05-08

pow

W dniu 08.05.2023r. została podpisana umowa na ,,Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego w Dubinach". Gmina Hajnówka otrzymała wsparcie w kwocie 26 200 zł. w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś. Wsparcie otrzymało 65 gmin z województwa.

polski ład
W dniu 29.03.2023 Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz podpisała umowę na zadanie "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka". Zadanie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej w obrębie wsi Sawiny Gród oraz rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Orzeszkowo Kolonia - Wygon.

nowoberezowo

W dniu 21.03.2023r. został przekazany plac budowy do realizacji zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie na Centrum Aktywności Wiejskiej". Wartość zadania po przetargu to kwota 797 902,82zł plus koszty nadzoru budowlanego. Gmina Hajnówka otrzymała na ten cel kwotę 711.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, Edycja Trzecia PGR.

budowa-boiska

Dnia 18.01.2023r. Gmina Hajnówka podpisała umowę na "Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach". Boisko zostanie wybudowane ze środków Polskiego Ładu. Całość inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego opiewała na kwotę 841.515,71 zł., natomiast zaproponowane kwoty przez oferentów obniżyły koszt inwestycji o 132.717,51 zł.