Dzień Sołtysa to coroczne święto obchodzone na terenie kraju 11 marca.

W Gminie Hajnówka jest 25 sołectw. Sołtys to organ wykonawczy sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy. Osoba piastująca ten urząd to typowy społecznik, który pełni role reprezentanta mieszkańców i „łącznika” między społecznością wiejską a władzą wyższego szczebla.

 

1103soltys