logs

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

 

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego

przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. . „Remont ogrodzenia cmentarza prawosławnego rodziny Bazylewskich w Dubinach”

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach, ul. Szkolna 2, Dubiny, 17-200 Hajnówka         

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy Dubiny

Projekt umowy z Wykonawcą

Remont kaplicy w Dubinach - Inwentaryzacja z ekspertyzą techniczną

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna