list

Szanowni Państwo, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, kalendarzowo i formalnie dzień Patrona 4 maja, ale w praktyce cały maj, to czas, kiedy polscy strażacy obchodzą swoje Święto. Pragnę w tym okresie kolejny raz wyrazić swój stały szacunek i szczerą wdzięczność za Waszą szlachetną służbę "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". Nie ma chwili, w której ktoś nie potrzebowałby Waszej pomocy, bo co minutę w jakimś miejscu naszego Kraju rozlega się dźwięk strażackiej syreny, a Wy zawsze, niezależnie od okoliczności i warunków, spieszycie na ratunek.

majówka

Wojskowe Centrum Rekrutacji zachęca do przyjścia na Bielską Majówkę Modelarską, która odbędzie się 11 maja 2024r. W trakcie majówki będzie możliwość zobaczenia sprzętu wojskowego (czołg Leopard 2A5 oraz wóz MRAP), a także rozmowy na temat jakie daje służba w 1 batalionie czołgów w Czartajewie (1 Dywizja Piechoty Legionów) oraz w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

lokalne

Masz pomysł na realizację inicjatywy lokalnej na rzecz mieszkańców?

Twoja inicjatywa lokalna wymaga pozyskania środków zewnętrznych, abyś mógł ją zrealizować?

Jesteś młodą organizacją pozarządową i chcesz spróbować swoich sił w konkursie o wsparcie inicjatyw lokalnych?

To mamy coś specjalnie dla Ciebie!

gus

W okresie od 22 kwietnia do 28 czerwca 2024 roku realizowane jest Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC). Jego celem jest zebranie aktualnych informacji dotyczących m. in. sytuacji materialnej, stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz warunków życia mieszkańców Polski. Pozyskane dane są porównywalne na poziomie Unii Europejskiej, co pozwala na monitorowanie postępu w osiąganiu wspólnych celów dotyczących zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.